lørdag den 3. november 2012

Billy Adamsen


Hvilken type indlæg har størst impact i søgemaskinerne?

Her vil vi forsøge at lave et indlæg med navn i overskriften, masser af links til yderligere informationer samt et billede med navn og alt tekst relateret til blogposten. Vi vil linke til posten fra sociale medier og afvente resultatet. Er det nok til at få en privat blogpost vist højt i søgeresultaterne, eller skal der meget mere til?


Hvad er en spindoktor ?


En af de første officielt ansatte medierådgivere indenfor Dansk politik, var netop Billy Adamsen.
Den første rigtige spindoktor, som blev ansat af den tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, som særlig personlig rådgiver indenfor medier.
Dengang var spindoktor en mindre flatterende titel og officielt var Billy ekstern ansat rådgiver. I dag har regeringen 18 tilknyttede rådgivere indenfor feltet og titlen er blevet omspundet med mystik og tillagt meget stor betydning i det politiske felt bl.a. på baggrund af forskellige Danske serier og film.

Det er med andre ord i dag, en fornem titel, der dog stadigvæk benyttes og opfattes som værende negativt ladet -og forbindes med "et forsøg på at spinne medierne, til egen fordel"

Spindoktoren, er i Danske film blevet fremstillet som en meget magtfuld person med ekstrem indflydelse, hvilket i realiteten er knap så gældende - de er rådgivere - ikke diktatorer.
Læs om en spindoktors arbejde her

Hvor stor indflydelse Billy Adamsen havde i sin tid som tilknyttet rådgiver, kan man få vidtrækkende indblik i, ved at læse hans bog "Spindoktor" hvor forskellige enkeltsager belyses.


Hvem er Billy Adamsen ?

billede af Billy Adamsen
Han er uddannet mat.art og Ph. d i politisk sprogpsykologi og var derfor en oplagt kandidat som rådgiver for en statsminister. I 1996 blev han ansat som personlig rådgiver for statsministeren og efter valgnederlaget i 2005 blev han ansat som direktør hos ishockeyklubben "Mighty Bulls" som han i 2007 gjorde til Danske pokalmestre.
2010 blev året hvor han kort gjorde comback indenfor Dansk politik, hvor han var ansat som rådgiver for Brian Mikkelsen.
I dag finder vi ham som direktør for Malmø arena og rådgiver for NHL stjerner i managementfirmaet 2Ko management.

Inden hans offentlige karriere begyndte, skrev han bl.a. bogen Tv og computere - gode babysittere.
Der er kommet mange flere bøger til bl.a. Tv-valg og Tv-vælgere samt den ovenfor nævnte "Spindoktor".


Eksisterer en spindoktor i en vælgers kritiske tilgang ?

Generelt nej. Men det er bestemt heller ikke deres opgave. Kommer en rådgiver i fokus, er det 99% af tiden pga. noget negativt og i den slags tilfælde vil de oftest selv vælge at opsige deres stilling, da det netop er det modsatte de er ansat  for.
Generelt husker vi dem ikke - hvem kan opremse navnene på de 18 tilknyttede rådgivere for den nuværende regering ?
De arbejder bag kulissen og kan i realiteten kun fungerer i kraft af den almindelige gennemsnits danskers manglende indsigt på området.  Den store tiltro til de brede medier, er med til at muliggøre spin - med andre ord, de er kommet for at blive og selv Mogens Lykketoft så vi med helt nyt image, i et forsøg på at efterleve rådgivernes strategi for valgsucces. (det var formentlig ikke konen, der bad ham klippe skæg og hår)


 

tirsdag den 30. oktober 2012

Hængt ud på forsiden DR1 29.10.2012

Velkommen på forsiden


DR1 sendte i går d. 29.10.12 et dokumentarindslag om mediers påvirkning af enkeltpersoners privatliv med fokus på mediernes sammenspil anno 2012 og deres voldsomme magt til påvirkning af meningsdannelse.

Dokumentaren var 1 ud af 5 samlet og i denne udgave omhandlede den en tidligere politisk rådgiver, der blev udsat for "justits mord" naturligvis ved en fejl.
Dokumentaren var af meget høj kvalitet og der var interviews med både den tidligere redaktør på avisen, som var ophavsmedie til begyndelsen af sagen. Den implicerede rådgiver var naturligvis også en stor del af dokumentaren og vinklen var set fra hans personlige synspunkt og søgte at klarlægge hvilke personlige konsekvenser sagens påvirkning havde.

Sagens kerne omhandlede en artikel, der blev citeret af andre medier uden, der blev taget hensyn til den oprindelige artikels kilder eller rigtighed - den blev kort sagt kopieret af andre medier og på den måde fik en enkelt artikel meget store konsekvenser.

I dokumentaren rekonstrueres forløbet set fra rådgiverens vinkel og forløbet blev fulgt kontinuerligt fra før udgivelsen til mange år efter.

Det var meget tydeligt, at sagen havde vidtrækkende personlige konsekvenser for den pågældende rådgiver - han måtte opsige sit arbejde og havde i mange år efter svært ved at finde arbejde, trods der blev trygt dementi på forsiden af avisen, der var ophav til artiklen.

Et meget voldsomt eksempel på hvor magtfuldt et medie aviserne er og hvor galt det kan gå, når andre medier benytter sig af citatretten og ikke selv tjekker kilderne og stoffet.

Men hvordan blandede private blogs sig i denne sag  ? Var blogs overhovedet kraftfulde nok til at få medindflydelse?

Ser vi på de nuværende søgeresultater i Google, når der søges på rådgiverens navn, ser vi i toppen allerede 3 placering som værende en blog, der behandler emnet.

Se indlægget her:
http://junikredsen.wordpress.com/2008/01/17/rene-karpantschof-og-nazi-hetzen-mod-henrik-gade-jensen/

Blogindlægget er helt tilbage fra 2008 og vil derfor teoretisk have været at finde på netop denne søgning de sidste 4 års tid.

Ser vi længere nede i søgeresultaterne, finder vi på plads nr. 18 ligeledes en blog, der har et helt frisk indlæg, der omhandler sagen. Typisk vil helt friske indlæg i løbet af få uger få en højere placering på google og dermed være endnu mere synligt og formentlig også blive læst meget mere.

Se indlægget her:
http://hodja.wordpress.com/2012/10/29/har-vi-gjort-skarn-uret/


Kan vi konkluderer noget ?

Umiddelbart virker det som om at blogs i denne sag, har meget svære vilkår for påvirkning af meningsdannelsen - og dog.
Søges der i dag, findes et indlæg som nr. 3, hvilket helt naturligt vil blive læst af interesserede i sagen. Dermed har det stor medindflydelse på meningsdannelsen i dag - selv så mange r efter artiklen blev udgivet.

Resultatet på plads nr.18 vil blive læst ganske lidt, da det ligger så tilpas langt nede, at interessen ikke vil være voldsom. Dog er tendensen, at des mere specifik og dyb en søgning er f.eks. på et personnavn eller en enkeltsag, da er brugerne mere tilbøjelige til at gennemgå resultater helt ned til 30 pladsen, før de giver op.
Venter vi 3 ugers tid, vil resultatet på 18 pladsen formentlig være rykket langt op i resultaterne, da søgemaskinen Google anser frisk content for værende meget vigtigt (hvilket man jo også må sige er korrekt i dette tilfælde)


KonklusionBlogs har meget kraftfuld medindflydelse i den efterfølgende meningsdannelse via internettet.
Blogs har knap så meget påvirkning de første uger i et forløb, da søgemaskinerne arbejder langsomt og de derfor først kommer højt nok i søgemaskinerne til at få medindflydelse efter flere uger.
(dele af konklusionen bygger på formodninger om at Google vil placerer resultat nr. 18 højere i løbet af 3 uger - det vender vi tilbage til om 3 ugers tid).

Cases som denne, der er af betydelig mange års alder har blog altså mulighed for at ændre opfattelse af.
Vi vil se nærmere på enkeltsager der er helt friske snarligt, vi afventer en passende sag, hvor vi her på bloggen vil forsøge at bland os i meningsdannelsen ved at poste indlæg og se om de vises højt nok, til at have medindflydelse i den enkelte sag.

Er det muligt for privatpersoner at blande sig i meningsdannelsen online?


Kan en ganske almindelig Dansker oprette en blog og få medindflydelse på meningsdannelsen via internettet?

I de sidste 5 års tid, er det blevet mere og mere almindeligt for privatpersoner at eje og vedligeholde en personlig blog. Bloggen bruges i vid udstrækning til at fremhæve egen personlige opfattelse af forskellige emner og specielt emner og enkeltsager, der er oppe i de mere traditionelle medier som f.eks aviser, Tv og radio.
Men er det overhovedet muligt at blive "hørt" og får alle de mange blogs medindflydelse i mediebilledet ? eller er de bare en baggrunds summen som aldrig rigtig kommer til sin ret ?

I Danmark er tendensen klar. Alle der er noget ved "musikken" har også en mere eller mindre privatrelateret blog,  hvor de ytre deres meninger offentligt.
Politikere, musikstjerner og privatpersoner blander sig i mediebilledet dagligt - hvor de giver deres syn på "virkeligheden". Noget der fra bare 20 år siden kun var muligt for velansete offentlige personer via f.eks kronikker og læserbreve i aviserne.

Spørgsmålet er meget simpelt. Har alle disse blogs overhovedet indflydelse - læses de og er de med til at påvirke læseren, eller er mediet så tilpas utroværdigt, at det ikke har mulighed for at påvirke læseren ?

Forskning i blogs som privat ytringsmedie


På denne blog vil jeg forsøge at klarlægge, hvor kraftfuld en privat gratis blog er, som ytringsmedie på internettet.
Er det muligt at blande sig i meningsdannelsen online med en privat blog og hvilke forudsætninger kræves, for at opnå mest mulig succes.

Denne blog er oprettet som en del af forskningen og vil i sammenspil med andre "online services" der alle er gratis tilgængelige for privatpersoner, forsøge at blande sig i meningsdannelsen indenfor udvalgte nicher.

Bloggens succes bliver målt i Google analytics og de opnåede visninger i Google og Bings søgeresultater.

Der måles på bloggens succes over 6 måneder fra 1 november 2012.

I forsøget vil der blive udgivet forskellige typer materiale, med forskellig opsætning. Hensigten er bl.a. at måle på opsætningens påvirkning af succes samt at klarlægge om bloggens opsætning i sig selv påvirker muligheden for succes. Bloggen måles op mod gratis websites og deres samme muligheder som ytringsmedie for privatpersoner.